Kuşadası 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

Anasayfa

Aile Sağlığı Merkezimize Hoşgeldiniz.

 

HİZMETLER

Aile Sağlığı Merkezimizde verilen başlıca hizmetler

 

Poliklinik Muayenesi

ASM' mizde birinci basamak muayene hizmetleri verilmektedir.

İzlemler

ASM' mizde gebe, bebek, çocuk vb. izlemleri yapılmaktadır.

Bağışıklama Hizmetleri

Aşı takviminde yer alan aşıların uygulaması ve takibi yapılmaktadır.

Aile Planlaması

Aile planlaması hizmetleri ve eğitimleri yapılmaktadır.

Laboratuvar Tetkikleri

Tetkikler Halk Sağlığı Merkez Laboratuvarında çalışılmaktadır.

Halk Eğitimleri

AÇS-AP, gebelik, hijyen vb. konularında eğitim verilmektedir.